ଦିନର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଶକ୍ତି: 19 ଜୁନ୍ 2021 ରେ ଶୁଭକାମନା ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେ
ଦିନର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଶକ୍ତି: 19 ଜୁନ୍ 2021 ରେ ଶୁଭକାମନା ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେ
Anonim

ଏହି ଶନିବାର ଶୁଭ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛି | ସଂଖ୍ୟାର ଶକ୍ତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ସଂଖ୍ୟା ଜୁନ୍ 19, 2021 |

ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ପ୍ରତୀକ ସହିତ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ଯ ବ୍ୟବହାର କରି। ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 6.1 + 9 + 0 + 6 + 2 + 0 + 2 + 1 + 6 = 27 | 2 + 7 = 9

ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଆଜି ବିଶ୍ by ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ | ନଅ… ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ସକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସର୍ବାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ | ନଅ ଆମକୁ ଶକ୍ତି, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହା ସହିତ କ any ଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅଧିକ ସହଜ ଅଟେ | ଏହି ଦିନ, ସବୁକିଛି ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବା ପଥରେ ଯିବ | ଏହି ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଏକ ଚକ ହେବ, ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଠେଲି ଦିଆଯାଇପାରେ | ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି - ଏହାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ପିକ୍

ଅତୀତରୁ ଜୁନ୍ 19 ଘଟଣା |

ଅତୀତ ନଅ ସହିତ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେ | ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ପ୍ରତୀକ ସହିତ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ଯ ବ୍ୟବହାର କରି।

ଜୁନ୍ 19, 240 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ, ସାଇରେନ୍ର ଏରାଟୋଷ୍ଟେନସ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ମେରିଡିଆନ୍ ର ଲମ୍ବ ଗଣନା କଲେ | ଆଜି, ନଅଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |… ସେମାନଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ |

ଜୁନ୍ 19, 1846 ରେ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ବେସବଲ୍ ଖେଳ ଖେଳାଯାଇଥିଲା | ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଏହି ଖେଳ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜାତୀୟ ହେବ | ଏହା ପୁଣି ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ କରେ | ଯେକ any ଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଉପଯୋଗୀ |

ଜୁନ୍ 19, 1862 ରେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦାସତ୍ୱ ରଦ୍ଦ ହେଲା | ମାନବିକତା ପ୍ରତି ଏହା ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ | ନଅ ଜଣ ଦୟାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସମାଜ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଆଇନ ପ୍ରକାଶନକୁ ଆଶା କରିପାରିବା |

ଜୁନ୍ 19, 1999 ରେ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଗେମ୍ "କାଉଣ୍ଟର-ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍" ର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏକ ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ଜଗତକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇଲା | ଏହି ଦିନ, ଯେଉଁମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନଅ ଜଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି |

ଏହି ଶନିବାର ପାଇଁ ନମ୍ବରୋଲୋଜି ଟିପ୍ସ |

ସାହସ ପ୍ରଗତିର ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେବ | - ଉଭୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ global ସ୍ତରୀୟ | ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ ମନେ କର | ତୁମର କଲିଂ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

ଗୁରୁତ୍ problems ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ସୃଜନଶୀଳ ହେବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ | ଏକ ମଜାଦାର ଚିନ୍ତା, ପ୍ରେରଣା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରେ | ତୁମର ଅନ୍ତ u କରଣ ଏବଂ ଭିତରର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର |

ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ସହିତ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ |… ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ସବୁ ପୁରୁଣା, ପୁରୁଣା ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗିଦିଅ | ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଶକ୍ତିର ସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ |

ଆଜି ସଫା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି | ତୁମ ଘରକୁ ସଫା କର |

ଜୁନ୍ 19 ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ତାଲିମାନ୍ |

ଶୁଭଫଳ ଆଜି ଆଣିପାରେ | ଧଳା ରଙ୍ଗ |… ଏହା ସକରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ | କଳା ଉଚ୍ଚାରଣ କିମ୍ବା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଚିତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଚୁରତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

ଡ୍ରାଗନ୍ ଚିତ୍ର ବା ପ୍ରତିଛବି |… ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ସଂସ୍କୃତିର ଡ୍ରାଗନ୍ ଆଗକୁ ଗତି, ସାହସ ଏବଂ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ | ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ |

ହୋଟାଇର ଚିତ୍ର ବା ପ୍ରତିଛବି |… ହୋଟେଇ ହେଉଛି ଧନର ପ୍ରତୀକ | ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଘଟେ ସେଥିରୁ ପ୍ରେରଣା ଆଣିବାକୁ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

ଆଜି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆମର ପ୍ରକୃତ କଲିଂ ପାଇପାରିବେ | ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସାଇଟର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଟାରଟ ପାଠକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି |

ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକପ୍ରିୟ |