ଦିନର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଶକ୍ତି: ଜୁନ୍ 22, 2021 ରେ ଶୁଭକାମନା ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେ
ଦିନର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଶକ୍ତି: ଜୁନ୍ 22, 2021 ରେ ଶୁଭକାମନା ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେ
Anonim

ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କମ୍ପାସ୍ ଅଛି ଯାହା ଜୀବନର ସଠିକ୍ ଦିଗକୁ ସୂଚିତ କରେ | ଏହି ଦିନ, କ mess ଣସି ଅଡୁଆରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଶୁଣିବା ଶିଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ନିଜକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଖୋଜିବାରେ ଅନ୍ତ u କରଣ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ |

ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ସଂଖ୍ୟା 22 ଜୁନ୍ 2021 |

ବର୍ଷର 173 ତମ ଦିନ ଆରମ୍ଭ | ଏହା କ’ଣ ହେବ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ତାରିଖର ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ତା’ପରେ ଫଳାଫଳକୁ ସପ୍ତାହର ଦିନର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଡିବାକୁ ପଡିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 2. ଆମେ ପାଇବୁ: 2 + 2 + 0 + 6 + 2 + 0 + 2 + 1 + 2 = 17 | 1 + 7 = 8

ଆଠ ଜଗତକୁ ଶାସନ କରେ | ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଶକ୍ତି ମୁଖ୍ୟତ the ବସ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି | ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟ, ଘରେ ଏବଂ ସାଧାରଣତ life ଜୀବନରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ସାଂଖ୍ୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇନଥାଏ, ତେଣୁ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବା ଭଲ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ | ଏହି ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି କର୍ନୁକୋପିଆ | ଆପଣ ଜୀବନରୁ ପାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବୋନସ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନୋଟ୍ କିମ୍ବା ନମ୍ବରରେ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗରେ | ଗଭୀର ଖୋଳ, କାରଣ ଧନ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ |

ପିକ୍

ଅତୀତରୁ ଜୁନ୍ 22 ଘଟଣା |

ଅତୀତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଦିନଟି କିପରି ହେବ ତାହା ଉପରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ପ୍ରତୀକ ସହିତ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ଯ ବ୍ୟବହାର କରି।

ଜୁନ୍ 22, 1889 ରେ, ଜର୍ମାନୀ ୟୁରୋପରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପେନ୍ସନ୍ ଆଣିଥିଲା ​​| ଏହି ଦିନଟି ନ୍ୟାୟ ଦିବସ ଭାବରେ ଛିଡା ହୋଇପାରେ | ଉଦାର ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ you ାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାର ହେବେ |

ଜୁନ୍ 22, 1921 ରେ, ପ୍ରଥମ ରେଡିଓ ପ୍ରସାରଣ ନେଟୱାର୍କ ମସ୍କୋରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା | ଏହା ହେଉଛି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ନୂତନତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେବାର ଦିନ | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାଜେଟଗୁଡିକର କିଛି ନୂତନ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ପଡିବ ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ |.

ଜୁନ୍ 22 ରେ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା: 1961 ଦୁର୍ଘଟଣା, 1962 ମସିହାରେ ଗୁଆଡେଲୁପରେ ବୋଇଙ୍ଗ ଦୁର୍ଘଟଣା, 1970 ଗେଷ୍ଟିଙ୍କିଲ ଦୁର୍ଘଟଣା, 1982 ବମ୍ବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ 1986 ପେନ୍ଜା ଦୁର୍ଘଟଣା | ଏହା ବିନାଶର ଦିନ, ତେଣୁ ଆପଣ କାର ଭାଙ୍ଗିବା, ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯାତ୍ରା ବ୍ୟାଘାତରୁ ସାବଧାନ ହେବା ଉଚିତ୍ |

ଏହି ମଙ୍ଗଳବାର ପାଇଁ ନମ୍ବରୋଲୋଜି ଟିପ୍ସ |

ଏହି ମଙ୍ଗଳବାର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର କ୍ରୟ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ |… ଏହା କିଛି କିଣିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇପାରେ ଯାହା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନକରିବା ଭଲ |

ଆଜି ଦାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ |, ନୂତନ କ skills ଶଳ ବିକାଶ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲା, ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦିଅ |

ଆପଣ ନିଜ ବିକାଶରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ |… ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପୁସ୍ତକ ପ to ିବାକୁ କିମ୍ବା ଏକ ଦକ୍ଷତା ନିର୍ମାଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି |

ଏହି ଦିନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ଆଣିବ |

ସକ୍ରିୟ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ବେପରୁଆ ନୁହେଁ | ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ଏହି ଦିନ, ସୂଚନା କ୍ଷେତ୍ର ସଫା କରିବା ଉପଯୋଗୀ: ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ ବଦଳାଇ ପାରିବେ, ସ୍ପାମ୍ ବିଲୋପ କରିପାରିବେ, ସୋସିଆଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ସମ୍ପର୍କ |

ଜୁନ୍ 22 ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ତାଲିମାନ୍ |

ଯେକ Any ଣସି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଆଜି ଉପଯୋଗୀ ହେବ | ତୁମର ୱାଲେଟକୁ ଖାଲି ରଖିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ ମନେ କର |

ପୋଷାକରେ ନୀଳ ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗ | ଏହି ଛାଇଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସହାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ | ସେମାନେ ତୁମକୁ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ |

ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାଇଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି | ଭାଗ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଭଲ ଏବଂ କେଉଁଟି ଖରାପ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଦିଅ | ମୂଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଶିଖିବା ଶିଖିବା, କିପରି ପ୍ରିୟଜନ, ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତୀତର ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଲୁଚାଇବା ନାହିଁ |

ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକପ୍ରିୟ |