ଏକ ଭଲ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର
ଏକ ଭଲ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର
Anonim

ପୁରାତନ କାଳରେ, ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ରୀତିନୀତି ବିନା ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ ଯାହା ଏକ ଶାନ୍ତ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ​​| ପ୍ରମାଣିତ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ସାଇଟର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ comfort ାରା ଆରାମରେ ଏବଂ ଅସୁବିଧାରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ |

ରାସ୍ତା ଆଗରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର |

ଏକ ଭ୍ରମଣରେ ଏକାଠି ହେବା, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସୁଟକେସ୍ ଉପରେ ବସି ଅନେକ ମିନିଟ୍ ନିରବରେ ବସିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଏହିପରି ରୀତିନୀତି ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ମନେ ରଖିବା | ଆପଣ ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଏପରି ରୀତିନୀତିକୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯାହା ଦ୍ the ାରା ରାସ୍ତା ସଫଳ ହେବ:

ଏକ ଭଲ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର |

ଥ୍ରେସହୋଲ୍ଡ ଛାଡିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଦର୍ପଣକୁ ଚାହିଁ କୁହନ୍ତି:

ଏହା ପରେ, ସେମାନେ ନିଜ ପିଠି ସହିତ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ a ାରା କ single ଣସି ଉପଦ୍ରବ ଏକ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବ ନାହିଁ |

ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାକୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର |

ଏହା ଘଟେ ଯେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ, ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଯାତ୍ରା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ | ରାସ୍ତାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ:

ରାସ୍ତାରେ ଶୁଭ ଷଡଯନ୍ତ୍ର |

ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ତିନିଥର ପାଣିରେ ଧୋଇ କହନ୍ତି:

ଏକ ଭଲ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର |

ଯଦି କ reason ଣସି କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘ କିମ୍ବା ବିପଜ୍ଜନକ ଯାତ୍ରା ଥାଏ ତେବେ ଏହି ଷଡଯନ୍ତ୍ର ପ read ାଯାଏ:

ଏହିପରି ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଟିକିଏ ଜିନିଷରେ ପ read ାଯାଇପାରିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ନେଇପାରିବେ | ଏହା ଏକ ଅମଲେଟ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ଶୁଭଫଳ ଆକର୍ଷିତ କରିବ |

ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଚିହ୍ନଗୁଡିକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଅବହେଳା ହେତୁ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ |

ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକପ୍ରିୟ |