13 ତମ ରାଶିର ରହସ୍ୟ
13 ତମ ରାଶିର ରହସ୍ୟ
Anonim

ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଚକ୍ର ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ଉପରେ ନିର୍ମିତ | ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଶି ଚିହ୍ନ ନାମକ ବାରଟି ସମାନ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ | ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି | ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଲେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ତ୍ରୟୋଦଶ ଚରିତ୍ରକୁ ସ୍ independent ାଧୀନ ଏବଂ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଧିକାର ଭାବରେ ପୃଥକ କରନ୍ତି |

ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ ବିଛା ମଧ୍ୟରେ |

12 ଚିହ୍ନ - ସବୁକିଛି ସରଳ: 12 ମାସ, ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା | ସବୁକିଛି ସାଙ୍କେତିକ ଏବଂ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ | ବାସ୍ତବରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ 13 ନକ୍ଷତ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି | ଶେଷଟି ହର୍କ୍ୟୁଲସ୍ ନକ୍ଷତ୍ର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ | ଏହାକୁ ଓଫିଚୁସ୍ କୁହାଯାଏ |

ପିକ୍

ଏହି ଚିହ୍ନ ସ୍କର୍ପିଓ ଏବଂ ଧନୁ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି ନଭେମ୍ବର 17 ରୁ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଧାରଣ କରିଥାଏ | ସାଇନ୍ କାହିଁକି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏହାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କେତେକ ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ ବିଛା ସେମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଓଫିଚସ୍ ର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତିର ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ୍ୱଚିତ୍ ଦେଖାଯାଏ | ସୁବିଧା ପାଇଁ 12 ଟି ସଙ୍କେତ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ କାରଣ ନବସୃଜନ ଅନେକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ | ଏହି "ତାରା ଯୁଦ୍ଧଗୁଡିକ" ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆର ଜଣେ ମହାନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ବ scientists ଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଓଫିଚୁସ୍ ବିଷୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ତତ୍ତ୍ defend ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ | ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଶିବିରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି - ଯେଉଁମାନେ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ହଜାର ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅବହେଳା କରି ସତ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି |

ଏହା ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଙ୍କେତ, କାରଣ ଏହାର ଗତିବିଧି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ | ଓଫିଚୁସ୍ ର ପରିଚୟର ଉତ୍ସାହୀ ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁ that ନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସଙ୍କେତଟି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 10 ଦିନ ଅଛି | ତଥାପି, ବ character ଜ୍ଞାନିକମାନେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ସମସ୍ତ ବ ing ଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରକୃତ ଓଫିଚୁସ୍ ର ଏକ ଚିତ୍ର ରଚନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ |

ଓଫିଚୁସ୍ ର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଚରିତ୍ର |

ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଶିବିରରେ ବିଭକ୍ତ, କାରଣ ଆମ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ସନ୍ତୁଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ | ଏହି ତାରାଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଥ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ | ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଓଫିଚୁସ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ବେଳେବେଳେ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାଶିର ଏହି ଲୁକ୍କାୟିତ ଚିହ୍ନର ପ୍ରତିନିଧୀମାନେ ବୁ understand ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଜଗତ କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ଛାଇ ନେଇଥାଏ |

ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଓଫିଚସ୍ ଉଭୟ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ହୋଇପାରେ | ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ କିମ୍ବା, ବିପରୀତରେ, ସକରାତ୍ମକ ଗୁଣ ଦେଖାଇବା | ସାଧାରଣତ,, 13 ତମ ସଙ୍କେତ ହେଉଛି ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ | ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିବା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଏକାକୀ ରୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଜୀବନସାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବିବାହରେ ରୁହନ୍ତି |

ଓଫିଚୁସ୍ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଜଟିଳତା ଏବଂ ସେଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ | କଠୋର ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସବୁକିଛି ଖରାପ ହେଲେ, ଓଫିଚସ୍ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ କରିପାରିବେ | ସାଧାରଣତ,, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଦର୍ଶକ, ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯାଦୁଗର ଅଛନ୍ତି | ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅନ୍ତ u କରଣ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବିପରୀତରେ କ୍ଷତି ଘଟାନ୍ତି | ଏପରିକି ସେହି ଓଫିଚସ୍ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନକ୍ସ କରିପାରିବେ |

ଏହି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ପୁନ restore ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି | ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତ everything ସବୁକିଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତ r ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ପାଇଁ ଆଶା କରନ୍ତି | ଏହି ସଙ୍କେତର ପ୍ରତିନିଧୀମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅଲଗା ହୋଇପାରନ୍ତି | କେତେକଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ | ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ | କିଛି ଅଜ୍ଞାତ ଉପାୟରେ, ସେମାନେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ | ଓଫିଚୁସର ବଞ୍ଚିବାର ହାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ |

ଓଫିଚୁସ୍ ର ନକାରାତ୍ମକ ଚରିତ୍ର ଗୁଣ ମଧ୍ୟରୁ, ନକାରାତ୍ମକ ପାଇଁ ଏକ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୃଥକ କରାଯିବା ଉଚିତ |ସେମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମଜବୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଯେପରି ମଇଳା ଭିତରକୁ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହରାନ୍ତି ନାହିଁ | ଏଥିରୁ ଜଣାପଡେ ଯେ କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରେ | ଏହି ଲୋକମାନେ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ love ଙ୍ଗରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି | ପତି-ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ, ଓଫିଚୁସ୍ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଦ communication ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ | ସାଧାରଣତ him, ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର | ସେ ଆଖପାଖର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି | ଯଦି ଆମେ ଓଫିଚୁସ୍ଙ୍କୁ ପିତାମାତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁ, ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, 13 ତମ ସଙ୍କେତର ପ୍ରତିନିଧୀଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାତା ଏବଂ ପିତା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି |

ପିକ୍

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକ-ଓଫିଚୁସ୍ ମଧ୍ୟରେ, ନିମ୍ନଲିଖିତକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ:

  • ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ସୁଭୋରୋଭ ଜଣେ ମହାନ କମାଣ୍ଡର ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ, ଯାହା ଆମ ଦେଶକୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା |
  • ଭିକ୍ଟର ପେଲେଭିନ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମସାମୟିକ ଲେଖକ |
  • ଅଗଷ୍ଟୋ ପିନୋଚେଟ୍ ଜଣେ ଚିଲିକାର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ |
  • ବ୍ରୁସ୍ ଲି ଜଣେ ଆଥଲେଟ୍, ସାମରିକ କଳାକାର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା |
  • ଏଲଡାର୍ ରିଜାନୋଭ୍ ଜଣେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ |
  • ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ରାଜନେତା।

ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ କିଛି ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଉତ୍ସାହ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା | ଓଫିଚୁସ୍ ର ଭବିଷ୍ୟତର ଆଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ | କେତେକ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ବିଶ୍ believe ାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ God ଶ୍ବରଙ୍କ ଦୂତ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦୂତ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜୀବନରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |

ଯଦି ଆପଣ ନଭେମ୍ବର 17 ରୁ 26 ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରାଶି ଚିହ୍ନ କ’ଣ ତାହା ଉପରେ ଆମର ଅନ୍ୟ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେହୁଏ | ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଯାହା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନର ସଠିକ ବିଜ୍ଞାନର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ | ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ | ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତ each ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଚିହ୍ନର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ଦେଖାଏ | ଓଫିଚୁସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଟେ |

ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକପ୍ରିୟ |